you are in: Home > Strona powitalna > Wychwytywanie i składowanie CO2

Wychwytywanie i składowanie CO2

Kliknij na jeden z poniższych linków, aby uzyskać więcej informacji.
 

Co to jest CO2?

Wyjaśnienie czym jest CO2 można znaleźć tutaj . {read more}

Na czym polega wychwytywanie i składowanie CO2 (ang. Carbon Capture and Storage, CCS)?

Technologia wychwytywania i składowania CO2 (CCS) polega na gromadzeniu CO2 powstającego przy produkcji energii elektrycznej w skutek spalania paliw kopalnych, jak również ze źródeł przemysłowych, a ... {read more}

Jaki problem ma rozwiązać technologia CCS?

Celem technologii CCS jest zapobieganie emisji gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla (CO2), do atmosfery. W ostatnich dekadach ilość CO2 w atmosferze drastycznie wzrosła. Według naukowców ... {read more}

Czy technologia CCS jest potrzebna?

Niewiele jest dyskusji na temat konieczności wprowadzenia mechanizmów na rzecz ograniczenia emisji CO2. Nadal nie wiadomo także, jakie strategie i technologie miałyby być w tym celu zastosowane. CCS ... {read more}

Więcej informacji o technologii CCS

Ministerstwo Środowiska Geologiczna sekwestracja CO2 dla zmian klimatu: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_07/39a62ecbc694b894e515a08357b2ab1e.pdf . Działania ministerstwa środow ... {read more}
Results of the third SiteChar Stakeholders Workshop

Site characterisation workflow for the geological storage of CO 2 ...