you are in: Home > Strona powitalna > Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

Część projektu Sitechar poświęcona jest pogłębianiu świadomości społecznej i wspieraniu obywateli w kształtowaniu ich opinii na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) i procesu jej wdrażania. W tym celu na stronie internetowej projektu SiteChar, zostaną udostępnione informacje na temat technologii CCS.  Ponadto, organizowane będą spotkanie i konferencje mające na celu informowanie obywateli, a także zwiększenie ich udziału w procesach decyzyjnych, dotyczących CCS.

Te zadania realizowane są przez socjologów z Holenderskiego Centrum Badań nad Energią (Energy Research Centre of the Netherlands, w skrócie ECN) i Niezależnego Instytutu ds. Ochrony Środowiska (Independent Institute for Environmental Issues, w skrócie UfU) w Berlinie, a także przez naukowców z zakresu nauk społecznych ze Szkockiego Centrum CCS (Scottish Carbon Capture and Storage, w skrócie SCCS). Inne instytucje, które biorą udział w socjalnej części projektu SiteChar to: lider projektu IFP Energies Nouvelles oraz wspierające pracę w Polsce - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), a także Rząd Szkocji wspomagający badania w Szkocji.

Dla ogólnej opinii publicznej udostępniamy informacje na temat technologii wychwytywania i składowania CO2. Osoby zainteresowane tematem CCS i naszym projektem zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się swoimi sugestiami, za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 
Pragniemy zaprosić mieszkańców regionów znajdujące się w pobliżu potencjalnych składowisk CO2, będących przedmiotem badań w projekcie SiteChar w Polsce- okolice Załęcza i Żuchlowa  i w Wielkiej Brytanii- The Noth Moray Firth w Szkocji, do aktywnego uczestniczenia w naszych działaniach oraz do wyrażania opinii i zadawania pytań na temat projektu i technologii CCS.
W obu tych miejscach, zarówno przedstawiciele społeczności lokalnej jak i obywatele zostaną poinformowani o prowadzonych badaniach i zaangażowani w dyskusje na temat technologii wychwytywania i składowania CO2.
 
Socjalna część projektu poświęcona jest identyfikacji i opracowaniu efektywnych metod wspierających aktywny udział mieszkańców w procesie decyzyjnym, dotyczącym realizacji projektów lokalnych. W tym celu przedstawiciele społeczności lokalnej otrzymają możliwość wyrobienia sobie opinii na temat technologii wychwytywania i magazynowania CO2 oraz omówienia kwestii, związanych z tą technologią a także projektem SiteChar, z naukowcami i ekspertami z różnych dziedzin. Wyniki badań, zarówno z Polski jak i z Wielkiej Brytanii, będą wykorzystane do opracowania zaleceń dotyczących zaangażowania społecznego dla innych projektów realizowanych w Europie.
 
Badania w części socjalnej projektu opierają się na założeniach metody badawczej zwanej charakterystyką społeczną regionu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej metody lub jeśli jesteś zainteresowany wynikami badań wejdź na stronę Charakterystyka społeczna regionu.
 

Konferencja obywatelskia

Konferencja obywatelska odbyła się podczas dwóch weekendów w marcu i kwietniu 2012 roku. Jej celem było wypracowanie świadomej i opartej na faktach opinii grupy obywateli na temat technologii wychwy ... {read more}

Spotkanie informacyjne

25 czerwca 2012 roku o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne na temat technologii wychwytywania i składowania dwutlenku w ... {read more}

Charakterystyka społeczna regionu

Termin „charakterystyka społeczna regionu" opisuje proces zbierania i analizy informacji na temat opinii istotnych aktorów społecznych, jak również społeczno-gospodarczej, politycznej i kultur ... {read more}
Results of the third SiteChar Stakeholders Workshop

Site characterisation workflow for the geological storage of CO 2 ...