you are in: Home > Strona powitalna > O projekcie SiteChar

O projekcie SiteChar

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie SiteChar kliknij na jeden z poniższych linków.

Co to jest SiteChar?

SiteChar jest europejskim projektem badawczym zajmującym się składowaniem CO2. Projekt rozpoczął się w styczniu 2011r. i potrwa przez najbliższe 3 lata. Głównym zadaniem projektu SiteCha ... {read more}

Kto bierze udział w projekcie SiteChar?

Projekt, koordynowany przez IFP Energies nouvelles łączy kolejnych szesnastu partnerów z dziedziny badań i przemysłu, jak również sektora konsultingowego, z dziesięciu krajów UE: Dania: GEUS ... {read more}

Kto płaci za projekt SiteChar?

Projekt SiteChar finansowany jest w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji . Projekt dysponuje budżetem w wysokości 5 mln & ... {read more}

Kto skorzysta z projektu SiteChar?

Celem SiteChar jest wypracowanie metodologii przygotowywania wniosków o pozwolenie na składowanie CO2, obejmującej wszystkie dane techniczne i ekonomiczne, a także akceptację społeczną . Metodologi ... {read more}

Jakie korzyści przyniesie mi projekt SiteChar?

Akceptacja społeczna dla wychwytywania i składowania CO2 jest bardzo ważna. Projekt SiteChar analizuje tą kwestię na różne sposoby i zachęca do uczestnictwa w dyskusji. Więcej informacji o naszej dz ... {read more}
Results of the third SiteChar Stakeholders Workshop

Site characterisation workflow for the geological storage of CO 2 ...